Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18106
Title: Fideïcomís de residu versus substitució preventiva de residu: la voluntat expressa
Author: Gramunt Fombuena, M. Dolors
Keywords: Dret de successió
Substitució hereditària
Catalunya
Law of succession
Substitution of heirs
Catalonia
Issue Date: 2010
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: El plet que origina la STSJC té per objecte la interpretació de la clàusula testamentària que instituïa hereva a la vídua del causant, subjectant-la, segons la interpretació dels demandants, a un fideïcomís de residu, i segons la demandada, a una substitució preventiva de residu. El TSJC va considerar que el testador havia ordenat un fideïcomís de residu. La qüestió havia estat abordada en diverses ocasions pel Tribunal Suprem, però tan sols existia una sentència del TSJC. Aquesta sentència aplica el mateix criteri que la STSJC 28.10.1991, instaurant així una línia jurisprudencial pròpia.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.indret.com/pdf/715_cat.pdf
It is part of: InDret. Revista per a l'Anàlisi del Dret, 2010, num. 1
URI: http://hdl.handle.net/2445/18106
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
582038.pdf184.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.