Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181076
Title: Análisi de la percepció del voluntari d’un esdeveniment esportiu de mitjana-gran magnitud. (El cas de la provincia de Barcelona)
Author: Arnan Rimbau, Pol
Director/Tutor: Gascón Triadó, Bernat
Keywords: Voluntaris
Esports
Barcelona (Catalunya)
Treballs de fi de màster
Volunteers
Sports
Barcelona (Catalonia)
Master's theses
Issue Date: 2020
Abstract: El propòsit del present estudi va ser indagar en la percepció de les persones que mentre havien estat vivint a la província de Barcelona, havien participat com a voluntàries en algún esdeveniment esportiu de mitjana-gran magnitud en els últims cinc anys. La mostra final va estar composta per un total de cent vint-i-cinc participants, els quals van haver de respondre una enquesta de trenta preguntes dissenyada per conèixer en detall la seva percepció en vuit dimensions diferents: entreteniment, eficiència, implicació, avaluació de la formació rebuda, satisfacció amb l’elecció, satisfacció amb la feina, valor percebut i intencions futures. Els resultats van mostrar que totes les dimensions havien obtingut uns valors molt alts i, per tant, unes percepcions amb una tendència molt positiva. De totes maneres, la dimensió d’avaluació de la formació rebuda va rebre una puntuació una mica inferior a la resta. D’altra banda, relacionant els resultats amb múltiples variables sociodemogràfiques, es van poder trobar diferències estadísticament significatives en funció de l’edat, de l’ocupació i de la mida del municipi. En conclusió, la percepció general dels voluntaris estudiats va ser molt positiva, tot i que encara hi ha alguns aspectes en els quals les organitzacions tenen marge de millora.
Note: Treballs Finals del Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona. Curs: 2019-2020, Tutor: Bernat Gascón Triadó
URI: http://hdl.handle.net/2445/181076
Appears in Collections:Màster Oficial - Direcció d'Empreses de l'Esport

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-DEE_Arnan_2020.pdf812.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons