Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181083
Title: Estudi i anàlisi de la relació d’indicadors financers i esportius dels equips que descendeixen de categoria : El cas de La Liga
Author: Tahull Martin, Oriol
Director/Tutor: Aparicio Chueca, Ma. del Pilar (María del Pilar)
Keywords: Futbol
Rendiment esportiu
Finances
Treballs de fi de màster
Soccer
Athletic ability
Finance
Master's theses
Issue Date: 2021
Abstract: El futbol ha estat en els darrers segles l’esport rei a l’estat espanyol, així com també en l’escenari global. El present document tracta de presentar l’ecosistema futbolístic de l’estat espanyol, així com també del panorama internacional. En primer lloc es presenta l’evolució del futbol des dels seus orígens. Posteriorment, es determina el pes del futbol en l’àmbit econòmic a l’estat espanyol. En tercer lloc, es presenta l’estructura i l’engranatge de la Liga Santander, així com també l’evolució en els sistemes de classificació al llarg de les ultimes temporades. La vessant pràctica del treball presenta, en primer lloc, les principals dades econòmiques i esportives dels equips ascendits i descendits les temporades 2016-17 i 2017-18. Després, s’analitzen les dades presentades a través de dues vessants interrelacionades: la vessant econòmica i la vessant esportiva. Finalment s’extreuen les conclusions que intentaven donar resposta a les hipòtesis plantejades per a la proposta personal de contingut econòmic i futbolístic.
Note: Treballs Finals del Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021, Tutor: Maria Pilar Aparicio Chueca
URI: http://hdl.handle.net/2445/181083
Appears in Collections:Màster Oficial - Direcció d'Empreses de l'Esport

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-DEE_Tahull_2021.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons