Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18112
Title: La reforma del dret de successions i la prescripció a Alemanya
Author: Arroyo i Amayuelas, Esther
Keywords: Dret de successió
Prescripció (Dret)
Alemanya
Law of succession
Prescription (Law)
Germany
Issue Date: 2010
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: Els canvis socials, i, en particular, les noves formes d¿organització familiar, han dut a una modificació del Dret de successions a Alemanya, especialment, pel que fa la regulació de la llegítima. La reforma segueix les pautes marcades en la Sentencia del BVerfG de 19 d'abril de 2005, que considera que la llegítima dels descendents és un dret constitucionalment protegit i, per tant, per regla general el testador no la pot excloure, ni fer-la dependre de la situació de necessitat del legitimari. Altres modificacions afecten a la prescripció de les pretensions familiars i successòries.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.indret.com/pdf/713_cat.pdf
It is part of: InDret. Revista per a l'Anàlisi del Dret, 2010, núm. 1
URI: http://hdl.handle.net/2445/18112
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
583611cat.pdf470.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.