Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18118
Title: Principi d'unitat familiar i canvi de veïnatge civil per residència. Comentari a la STS, 1a, 14.9.2009
Author: Ginebra Molins, M. Esperança
Keywords: Veïnatge (Dret)
Dret de successió
Jurisprudència
Catalunya
Adjoining landowners
Law of succession
Jurisprudence
Catalonia
Issue Date: 2010
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: En la línia del que havia apuntat la majoria de la doctrina, la STS de 14.9.2009 considera que des de l¿entrada en vigor de la Constitució espanyola (1978) havia d'entendre's derogada la regla de propagació a l¿esposa del veïnatge civil del marit prevista a l¿art. 14.4 Codi civil espanyol [redacció de 1974]; això suposa que des d¿aleshores la dona casada podia canviar autònomament de veïnatge civil. Partint d'això, en el cas judicat, la dona va canviar de veïnatge civil per residència continuada a Catalunya durant més de deu anys sense declaració en contra (art. 14.3.2n CCe [1974] i 14.5.2n CCe [1990]), veïnatge civil català que mantenia en el moment de la seva mort, malgrat haver realitzat diferents manifestacions -que resulten ineficaces- en el sentit de tenir o de voler conservar el veïnatge civil navarrès.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.indret.com/pdf/756_cat.pdf
It is part of: InDret: Revista per a l'Anàlisi del Dret, 2010, núm. 3
URI: http://hdl.handle.net/2445/18118
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
579230cat.pdf366.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.