Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18121
Title: L'accessió en la jurisprudència del TSJC durant 2004
Author: Marsal Guillamet, Joan
Keywords: Accessió (Dret)
Jurisprudència
Catalunya
Accession (Law)
Jurisprudence
Catalonia
Issue Date: 2005
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: L'art. 278 CDCC ha tingut una peculiar aplicació en els Tribunals amb seu a Catalunya com a conseqüència de la suma de tres factors, dos d'interns i un d'extern. Són causes imputables al Dret català, primerament, la regulació insuficient de l'accessió; segonament, la manca d'una norma catalana que fixi el règim general de liquidació d'una situació possessòria indeguda. La causa externa són les normes de fixació de la competència dels Tribunals Superiors de Justícia per conèixer del recurs de cassació. El conjunt d'aquests elements ha dut a què s'apliqués l'art. 278 a supòsits de liquidació de millores i a què s'hagi diluït el concepte de bona fe de l'incorporador...
Note: Reproducció del document publicat a http://www.indret.com/pdf/294_ca.pdf
It is part of: Indret: Revista para el Análisis del Derecho, 2005, núm. 3, p. 1-9, doc. 294
URI: http://hdl.handle.net/2445/18121
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
547192.pdf200.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.