Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18125
Title: La jurisdicció competent en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Administració: una polèmica que no acaba. Comentari a les Interlocutòries de la Sala Especial de Conflictes de Competència del Tribunal Suprem de 27 de desembre de 2001 i 21 de octubre de 2002 i proposta de reforma legislativa
Author: Mir Puigpelat, Oriol
Keywords: Responsabilitat de l'Estat
Procediment contenciós administratiu
Jurisdicció
Government liability
Judicial review of administrative acts
Jurisdiction
Issue Date: 2003
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: En aquest treball es comenta la línia jurisprudencial iniciada per la Interlocutòria de la Sala Especial de Conflictes de Competència del Tribunal Suprem de 27 de desembre de 2001, per la qual s¿atribueix a l'orde civil la competència per jutjar les demandes dirigides conjuntament contra l'Administració pública i la seva asseguradora de responsabilitat extracontractual, reobrint la polèmica que semblava tancada després de la triple reforma legislativa de 1998 i 1999, que afirmà la competència exclusiva de la jurisdicció contenciosa administrativa per conèixer dels plets de responsabilitat patrimonial de l'Administració.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.indret.com/pdf/151_ca.pdf
It is part of: InDret, 2003, núm. 3, p. 1-32, Working Paper núm: 151
URI: http://hdl.handle.net/2445/18125
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
530259cat.pdf571.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.