Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181340
Title: Les altes capacitats: proposta d'actualització d'una guia per als i les docents
Author: Álvarez Domínguez, Margaret
Director/Tutor: Rajadell, Núria
Keywords: Identificació d'infants amb altes capacitats intel·lectuals
Qüestionaris
Treballs de fi de màster
Catalunya
Educació primària
Col·legis professionals
Talent identification (Education)
Questionnaires
Master's theses
Catalonia
Primary education
Professional associations
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] Aquest Treball Final de Màster és el resultat d’una recerca centrada en la detecció i atenció que infants i joves amb altes capacitats reben als centres escolars de Catalunya. Aquesta investigació parteix de la Guia “Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu”, editada l’any 2013, pel llavors anomenat Departament d’Ensenyament, amb la intenció d’analitzar el coneixement i l’ús que se n’ha fet per part dels docents en aquests darrers 8 anys. Durant la recerca s’han analitzat els continguts i anys d’edició de les guies de les Comunitats Autònomes de l’Estat comparant-les amb la Guia de Catalunya; s’ha realitzat un qüestionari per a docents, d’un districte de la ciutat de Barcelona, i s’han portat a terme entrevistes a professionals vinculades amb les altes capacitats (AC) com a instruments de la investigació. Les conclusions confirmen la invisibilitat, i la poca detecció i tractament d’aquest alumnat a les escoles en els darrers 8 anys, així com la necessitat de l’actualització d’aquesta Guia per a poder recollir les informacions aportades per la neurociència i altres temes, com la manca de detecció de les nenes i noies amb AC i les dobles excepcionalitats, entre altres aspectes importants.
[eng] This Master’s final work is the result of a research focused on the detection and care that children and young people with high intellectual capacities receive at schools. This research is based on the Guide "Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu", edited in 2013 by the then-called Departament d’Ensenyament, to analyze the knowledge and usage that has been done by teachers in the last 8 years. During the research, the contents and years of editing of the guides of other Autonomous Communities of the State have been analyzed comparing them with the Guide of Catalonia; a questionnaire has been made for teachers of a district of the city of Barcelona and interviews with professionals linked to the high capabilities have been used as instruments of the investigation.The conclusions confirm the invisibility and poor detection and treatment of this student in schools in recent years, as well as the need to update this Guide to be able to gather information from neuroscience and other topics such as the lack of detection of girls with high intellectual abilities and double-exception, among others.
Note: Màster Oficial en Psicopedagogia, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutora: Núria Rajadell Puiggròs
URI: http://hdl.handle.net/2445/181340
Appears in Collections:Màster Oficial - Psicopedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_margaret_álvarez_domínguez.pdf5.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons