Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18152
Title: Biaixos informatius als mercats de valors
Author: Perramon Ayza, Joaquim Maria
Keywords: Mercat financer
Periodisme econòmic
Financial market
Financial press
Issue Date: May-2011
Abstract: [cat] L'article presenta els resultats d'unes proves empíriques que mostren com en la informació econòmica a la premsa escrita poden haver-hi biaixos sistemàtics. Les empreses de sectors regulats son més actives informativament la qual cosa es tradueix en un major protagonisme en la premsa econòmica especialitzada. La primera prova empírica consisteix en una comprovació del protagonisme de les empreses de l'Ibex 35 i del Dow Jones a la premsa general i la econòmica d'Espanya i els Estats Units respectivament En la segona es fa una anàlisi de la informació del periòdic econòmic Expansión. L'existència de biaixos informatius sistemàtics indueix a qüestionar-se la hipòtesi de racionalitat en els mercats financers.
[eng] The article presents the results of empirical tests that show how the economic information in the press there may be systematic biased. Companies in regulated sectors are most active informationally and for this reason they have a greater role in the specialized economic press. The first test consist in examine the role of companies in the Ibex 35 and the Dow Jones in the general press and the economic press in Spain and in the U.S. respectively. The second is an analysis of economic information in the newspaper Expansion. The existence of systematic media bias leads us to question the assumption of rationality in financial markets.
URI: http://hdl.handle.net/2445/18152
Appears in Collections:Documents de treball (Grup de Recerca IAFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biaix_informatiu_x_Perramon_maig_2011.pdf124.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons