Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181566
Title: Acció de l'àcid clofibric i derivats sobre sistemes enzimatics implicats en la síntesi hepàtica d'àcids grassos
Author: Alegret i Jordà, Marta
Director/Tutor: Laguna Egea, Juan Carlos
Keywords: Medicaments
Colesterol
Drugs
Cholesterol
Tesis de Llicenciatura (Tesines)
Issue Date: 1990
Abstract: L’àcid clofíbric o la seva forma esterificada, el clofibrat, així com diversos derivats de la seva estructura, bezafibrat, fenofibrat i gemfibrozil, es troben actualment en el mercat farmacèutic espanyol sota la indicació de fàrmacs hipolipemiants. Aquests fàrmacs estan indicats en el tractament farmacològic de les hiperlipoproteïnèmies, que, segons la Societat Espanyola d’Arteriosclerosi, constitueixen el factor de risc modificable més important en l’establiment de l’arteriosclerosi i la seva seqüela de malalties cardiovasculars.
Note: Tesi de Llicenciatura per a la obtenció del Grau de Farmàcia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona. Director: Laguna Egea, Juan Carlos. 1990
URI: http://hdl.handle.net/2445/181566
Related resource: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991010638149706708
Appears in Collections:Tesis de Llicenciatura (Tesines) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAJ_tesina.pdf17.31 MBAdobe PDFView/Open
ces181566.pdf413.91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons