Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18159
Title: La mineralització kàrstica (Ba,Cu,Pb,Zn,Sb) de Rocabruna i de Can Pubill, Pirineo Oriental: geologia, morfologia i gènesi
Author: Soler i Gil, Albert
Ayora, Carles
Keywords: Jaciments minerals
Hidrologia càrstica
Pirineus
Mineral deposits
Carts
Pyrenees
Issue Date: 1985
Publisher: Universitat de Barcelona (UB). Institut de Cièncias de la Terra Jaume Almera (ICTJA)
Abstract: La mineralització consisteix en el rebliment de cavitats mètriques de morfologia kàrstica, encaixades en dolomies Cambro-Ordovicianes. Les cavitats són plenes de baritina amb una aurèola centi a mil·limètrica de quars i sulfurs (tetraedrita-tennantita, calcopirita, galena, esfalerita). La mineralització és situada a prop i per sota d'una paleosuperficie sobre la qual es depositaren els red-beds, amb disseminacions de baritina, de fàcies garumniana (Cretaci superior-Paleocè). Les condicions de deposició son coherents amb una precipitació a partir de solucions, inicialment àcides, que omplien cavitats preexistents.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/75186
It is part of: Acta Geologica Hispanica, 1985, vol. 20, núm. 2, p. 107-122
URI: http://hdl.handle.net/2445/18159
ISSN: 0567-7505
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38521.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.