Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181597
Title: Regulació del metabolisme del glicògen en hepatòcits de rata
Author: Ciudad i Gómez, Carlos Julián
Director/Tutor: Guinovart, Joan J. (Joan Josep), 1947-
Keywords: Glicogen
Glucosa
Regulació del metabolisme
Glycogen
Glucose
Metabolic regulation
Issue Date: 1-Jan-1982
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat Els sistemes biològics capten l'energia necessària pe‘r mantenir llur activitat vital a partir de molècules relativament complexes del medi extern. La ingesta d'aliments per part dels animals no és un procés continuat, cosa que requereix la formació de molècules relativament simples que emmagatzemen l'energia que és utilitzada posteriorment en els períodes de dejuni. A més els animals els cal desenvolupar tot un sistema de regulació de la captació i degradació d'aquests compostos rics energèticament. El dipòsit que acumula glucosa per cedir-la quan calgui és el glicogen. El glicogen és un polisacàrid format per molècules lligades per enllaços alfa (1-4) que donen lloc a cadenes linials ramificades cada 8 o 10 restes de glucosa, mitjançant unions de tipus alfa (1-6). En el fetge dels mamifers està present en forma de rosetes el diàmetre de les quals és aproximadament 0,1 μm (1); la seva localització és predominantment citoplasmàtica.
URI: http://hdl.handle.net/2445/181597
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CCG1de2.pdf17.42 MBAdobe PDFView/Open
CCG2de2.pdf14.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons