Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181932
Title: El valor de les tecnologies digitals en la millora de l’Educació Superior
Author: Lindín, Carles
Alonso Cano, Cristina
Barriga Ubed, Elvira
Barrios, Juan Ignacio
Benedí, Carles
Blanché i Vergés, Cèsar
Borrat, Xavier
Bosch Daniel, Maria
Bosch Daniel, Maria
Elias Andreu, Marina
Escofet Roig, Anna
Forés i Miravalles, Anna
Fuertes i Alpiste, Marc
Lozano, Raimundo
Maestre, Elena
Molas Castells, Núria
Pastor Durán, Xavier
Puertas i Prats, Eloi
Rodríguez Illera, José Luis
Rosa Castillo, Antonio
Sabaté Pes, Antoni
Sáez Rosenkranz, Isidora
Saura Martí, Josep
Simon Pallisé, Joan
Keywords: Pràcticums
Tecnologia educativa
Educació superior
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Universitat de Barcelona. IDP/ICE & Ediciones Octaedro
Series/Report no: Quaderns de docència universitària 45
Abstract: [cat] La tecnologia digital incorpora millores en el procés d’ensenyament i aprenentatge en l’educació superior. Amb la voluntat de difondre una realitat que pot esdevenir inspiradora i impulsora de noves pràctiques futures, es posa a l’abast experiències d’èxit de la Universitat de Barcelona. Els 11 casos seleccionats es consideren pràctiques emergents perquè utilitzen la tecnologia amb finalitats pedagògiques adequades al context. El valor de la tecnologia digital es vincula amb la capacitat de potenciar l’aprenentatge actiu i generar pràctiques educatives centrades en l’alumnat. L’anàlisi introductori i les propostes seleccionades són resultats del projecte de recerca «Pràctiques educatives emergents mediades per tecnologies digitals a l’Educació Superior», finançat per l’Institut de Recerca en Educació (IRE-UB).
[eng] Digital technology incorporates improvements in the teaching and learning process in higher education. With the desire to spread a reality that can become inspiring and driving new future practices, successful experiences of the University of Barcelona are made available. The 11 selected cases are considered emerging practices because they use technology for pedagogical purposes appropriate to the context. The value of digital technology is linked to the ability to enhance active learning and generate student-centered educational practices. The introductory analysis and the selected proposals are the results of the research project «Emerging educational practices mediated by digital technologies in Higher Education», funded by the Institute for Research in Education (IRE-UB).
Note: Coordinació de l'obra: Carles Lindín
URI: http://hdl.handle.net/2445/181932
ISBN: 978-84-19023-32-2
Appears in Collections:A - Llibres Universitat (IDP-ICE, Octaedro)
Llibres / Capítols de llibre (Grup de Recerca LMI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80545-QDU-45.pdf650.8 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons