Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/182120
Title: Comparació de mètodes per a l’estimació de l’esperança de vida en àrees petites
Author: Farriol Salas, Albert
Director/Tutor: Puig Oriol, Xavier
Keywords: Esperança de vida
Catalunya
Estadística
Treballs de fi de grau
Life expectancy
Catalonia
Statistics
Bachelor's theses
Issue Date: 2021
Abstract: L’indicador esperança de vida és un dels indicadors més importants de salut, ja que ens informa de la qualitat de vida que hi ha en un territori concret. Tot i això, és conegut el problema que aquest indicador té molta variabilitat per àrees petites i fa que les estimacions puntuals d’aquestes àrees no siguin del tot creïbles.En aquest treball s’analitzaran tres models diferents amb tres distribucions diferents per tal de reduir aquesta variabilitat i tenir estimacions robustes de l’indicador, el nom dels models seran basats en les seves distribucions. S’agafaran les dades dels barris de Barcelona entre els anys 2007 i 2018 com el fil conductor del treball i s’explicaran els mètodes amb aquestes dades. Perquè els resultats siguin més robustos, també es faran servir les dades de comarques de Catalunya entre els anys 2007 i 2018 per veure si els resultats són els mateixos o diferents i llavors extreure conclusions.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2020-2021, Tutor: Xavier Puig Oriol
URI: http://hdl.handle.net/2445/182120
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-EST-Farriol_Salas_Albert_jul21.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons