Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/182160
Title: Anàlisi de la Redundància
Author: Marqués Paniagua, Sergi
Director/Tutor: Carmona Pontaque, Francesc
Keywords: Anàlisi multivariable
Anàlisi de regressió
Estadística
Treballs de fi de grau
Multivariate analysis
Regression analysis
Statistics
Bachelor's theses
Issue Date: 2021
Abstract: En aquest treball es desenvolupa una tècnica de visualització i modelització de dades ecològiques, en concret, s’estudia una tècnica d’anàlisi multivariant anomenada anàlisi de la redundància des d’un punt de vista teòric, observant la metodologia que segueix i, posteriorment s’aplica a unes dades ambientals. A més, per a dur a terme aquest estudi, es fa l’anàlisi usant models lineals múltiples tradicionals analitzant totes les característiques que presenten contra el model multivariant lineal múltiple (RDA). Estudiant així, si amb un únic conjunt de variables explicatives es poden predir diferents objectius, en concret, els nivells de 𝐶𝑂2 𝑖 𝑁𝑂𝑥.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2020-2021, Tutor: Francesc de Asis Carmona Pontaque
URI: http://hdl.handle.net/2445/182160
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-EST-MARQUES-PANIAGUA-Sergi-jul21.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons