Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/182255
Title: Anàlisi de les característiques dels sol·licitants de plaça a estudis universitaris de Barcelona
Author: Arnau Galimany, Judith
Director/Tutor: Pons Fanals, Ernest
Keywords: Correlació (Estadística)
Estudiants universitaris
Barcelona (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Correlation (Statistics)
College students
Barcelona (Catalonia)
Bachelor's theses
Issue Date: 2021
Abstract: En aquest projecte es durà a terme a partir d’unes dades obtingudes a través de l’Oficina d’Accés a la Universitat, en concret de l’any 2016. Aquestes dades corresponen als estudiants que han sol·licitat plaça en alguna de les universitats públiques de Catalunya. L’objectiu del treball es centra en analitzar els estudiants que habiten a Barcelona. S’estudiarà la possible influència d’un seguit de variables, tant socio-demogràfiques com econòmiques, en la decisió de la branca d’estudi de cada individu. Una de les variables que causa més interès és el barri o districte en el que habiten. A partir d’un seguit d’anàlisi descriptius i de tests estadístics, s’arribarà a una conclusió sobre quins són els factors contemplats que més relació poden tenir en aquest procés.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2020-2021, Tutor: Ernest Pons Fanals
URI: http://hdl.handle.net/2445/182255
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Judith_Arnau_Galimany.pdf12.59 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons