Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/182380
Title: Desenvolupament i maduració dels limfòcits de l'epiteli i la làmina pròpia de l'intestí de rosegadors durant les primeres etapes de vida
Author: Pérez-Cano, Francisco J.
Director/Tutor: Franch i Masferrer, Àngels
Castell, Margarida
Keywords: Immunologia
Limfòcits
Mucosa gastrointestinal
Experimentació animal
Immunology
Lymphocytes
Gastrointestinal mucosa
Animal experimentation
Issue Date: 1-Jan-2004
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El sistema immunitari associat a l'intestí o GALT constitueix el teixit defensiu més extens de l'organisme, fet que reflecteix la seva importància funcional. Forma part del sistema immunitari associat a mucoses, caracteritzat per la seva capacitat de sintetitzar i secretar immunoglobulines, i pel tràfic de cèl·lules immunocompetents entre les diferents mucoses, el que confereix un paper protector general a nivell mucosal. El GALT presenta característiques anatòmiques i funcionals particulars que el distingeixen del sistema immunitari sistèmic. Dins d'aquest teixit limfoide existeixen uns compartiments efectors, constituïts pels limfócits de l'epiteli i de la làmina propia, que contenen tipus cel·lulars únics, amb un fenotip activat permanentrnent, alguns deis quals tenen encara un origen i una funció desconeguts. El desenvolupament del GALT té lloc durant la vida fetal i la seva activació s'inicia a partir del naixement i durant els primers dies de vida, coincidint amb la ingesta dels primers aliments i la instauració de la flora microbiana. Aquests estímuls antigènics tenen un important paper fisiòlogic en la maduració del GALT. A més a més d'aquests factors exògens, altres factors endógens com el nivell d'eficiència de presentació antigènica, la formació del complex antigen-receptor dels limfócits T o d'altres també podrien estar implicats en el desenvolupament de les poblacions efectores del GALT. Amb aquests plantejaments, l'objectiu d'aquesta tesi ha consistit en establir el desenvolupament del teixit limfoide associat a intestí prim durant les primeres etapes de vida. Per assolir aquest objectiu, s'han establert tres objectius específtcs. El primer objectiu plantejat ha estat el determinar el desenvolupament fenotípic de les principals poblacions efectores -limfócits intraepitelials i de làmina propia- de la mucosa intestinal. Aquesta anàlisi s'ha portat a terme en rates neonates des del dia del naixement i durant tot el periode de lactancia. El segon objectiu ha consistit en establir la maduració de la capacitat secretora d'immunoglobulines de la mucosa intestinal a partir del dia de naixement. Aquest estudi també s'ha realitzat en rates lactants. El tercer objectiu s'ha centrat en esbrinar l'origen i el desenvolupament d'una subpoblació limfocítica específica del compartiment mucosal, els limfócits intraepitelials CD8alfa-alfa+TCRalfa.beta+, i la seva relació amb els processos de selecció tímica i presentació antigènica. En aquest cas, s'han utilitzat models de ratolins transgènics i s'ha desenvolupat una nova línia doble transgènica. Aquesta part de la tesi s'ha desenvolupat al Center of lmmunology, University of California, lrvine.
URI: http://hdl.handle.net/2445/182380
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Fisiologia (Farmàcia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FJPC_TESIS.pdf22.52 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons