Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/182866
Title: Eivissa (1960-1980): Anàlisi arqueològica d’espais d’oci i la seva evolució en un incipient turisme de masses
Author: Cardona Riera, Paula
Director/Tutor: Solé, Queralt
Keywords: Arqueologia
Eivissa (Illes Balears)
Turisme de masses
Franquisme
Treballs de fi de grau
Arqueology
Ibiza (Balearic Islands)
Mass tourism
Bachelor's theses
Francoism
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] Les dècades dels anys 60 i 70 a Eivissa són sovent recordades com l’època daurada de l’illa, l’inici del mite, la nit eivissenca o el paradís mediterrani. La forta petjada que deixa aquest període en l’imaginari col·lectiu i en el desenvolupament econòmic i turístic posterior de l’illa són claus per entendre el concepte actual d’Eivissa. Una mostra d’això serà la proliferació d’espais d’oci, alguns fossilitzats fins avui dia, altres transformats o desapareguts. En aquest treball hom busca l’anàlisi d’aquests espais d’oci, les seves tipologies i el seu enclavament geogràfic des de un punt de vista històrico-arqueològic, aportant una perspectiva inusual a aquest tipus d’estudis, que ens permetrà entendre d’una nova forma els processos socials i les formes de socialització que s’hi produeixen i conformaran el fenomen turístic, econòmic i social de les dècades dels 60 i 70 a Eivissa.
[eng] The 60s and 70s in Ibiza are often remembered as the golden age of the island, the beginning of the myth, the Ibizan night or the Mediterranean paradise. The strong footprint that this period leaves in the collective imagination and in the subsequent economic and tourist development of the island are key to understand the current concept of Ibiza. An example of this will be the proliferation of leisure spaces, some fossilized nowadays, others transformed or disappeared. This work seeks the analysis of these leisure spaces, their typologies and their geographical location from a historical-archaeological point of view, providing an unusual perspective to this type of study, which will allow us to understand from a diferent focus social processes, the forms of socialization and the social processes that take place and conform the tourist, economic and social phenomenon of the decades of the 60 and 70 in Ibiza.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Queralt Solé i Barjau
URI: http://hdl.handle.net/2445/182866
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CARDONA_PAULA_TFG-ARQ 2020-2021.pdf3.75 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons