Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/182932
Title: Coordinació d’assignatures i equips docents de primer curs de Sociologia per al foment de la competència transversal de millora dels aprenentatges i la responsabilitat
Author: Mundó Blanch, Jordi
Blasco-Martel, Yolanda
El Bachiri, Nabil
Keywords: Competències transversals
Aprenentatge
Assignatures
COVID-19
Innovacions educatives
Issue Date: 2-Feb-2022
Citation: Mundó, J.; Blasco, Y.; El Bachiri, N. (2022) Coordinació d’assignatures i equips docents de primer curs de Sociologia per al foment de la competència transversal de millora dels aprenentatges i la responsabilitat. Programa RIMDA. Universitat de Barcelona.
Abstract: El projecte d’innovació docent realitzat durant el curs 2020-2021 tenia com a propòsit central coordinar les assignatures i equips docents de les assignatures d’Història (primer semestre) i Metodologia de les Ciències Socials (segon semestre) del grau de Sociologia de la Universitat de Barcelona a fi de promoure la competència transversal de millora dels aprenentatges i la responsabilitat. Es partia de la constatació que es tractava d’una competència fonamental per a alumnes universitaris de primer curs i que resultava d’interès explorar formes de promoure-la. Per a tal fi, i amb col·laboració amb el projecte Adquisició de competències transversals i classe inversa, 2019PID-UB/041, es van dissenyat enquestes (que es van passar als estudiants a l’inici i al final de cada semestre) que ajudessin avaluar la percepció dels estudiants sobre la millora de la seva responsabilitat acadèmica i la seva capacitat d’aprenentatge. Per a poder analitzar els resultats intra-assignatura i entre assignatures es va dissenyar un indicador que permetés una formalització dels elements bàsics de la percepció de la millora en la competència, el qual es va dividir en dos subindicadors (responsabilitat acadèmica i aprenentatge reflexiu. Les conclusions que hem pogut treure són que (1) ben sovint els estudiants es fixen expectatives de millora dins d’un mateix semestre que generalment no consumen; (2) no sembla haver-hi relació entre la nota dels estudiants i la responsabilitat i planificació acadèmiques o l'aprenentatge reflexiu, i (3) un nombre aclaparador d'estudiants manifesten que la Covid-19 ha tingut un impacte negatiu en la seva responsabilitat acadèmica i en el seu l'aprenentatge reflexiu percebuts. Ara bé, ja sigui per la naturalesa voluntària de les enquestes i/o per l'impacte del context de Covid-19 en els estudiants, hi ha hagut enquestes que han rebut molt poques respostes dels estudiants i, per tant, pot haver quedat compromesa la precisió i representativitat de la mostra i dels resultats.
Note: Codi del Projecte: 2019PID-UB/041
URI: http://hdl.handle.net/2445/182932
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe Projecte Innovació Docent_2020PID-UB032.pdf380.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons