Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/183089
Title: Edició i estudi diplomàtic de les Cartes Àrabs Zayyānides a la Casa de Barcelona
Author: Basty Aziza, Youssef
Director/Tutor: Viladrich i Grau, Mercè
Keywords: Epistolaris
Manuscrits
Crítica textual
Berbers
Corona Catalanoaragonesa
Treballs de fi de grau
Letters (Correspondence)
Manuscripts
Criticism, Textual
Berbers
Crown of Aragon
Bachelor's theses
Cartes Zayyānides
Emirat de Tremissèn
Segles XIII-XIV
Zayyanid letters
Zayyanid Kingdom of Tlemcen
13th-14th centuries
Issue Date: 15-Jun-2021
Abstract: [cat] Aquest TFG analitza des d’un punt de vista filològic la correspondència lliurada entre l'emirat dels Zayyānides de Tremissèn (Algèria) i la Corona catalano-aragonesa entre els segles XIII i XIV. L’objectiu del projecte ha estat revisar i millorar la vella edició de M. Alarcón i R. García de Linares (1940), i adaptar-la als criteris filològics actuals. Hem millorat l'edició introduint vocals i signes ortoèpics. Hem observat que l'edició antiga negligeix l'estudi paleogràfic i diplomàtic de les cartes àrabs i tracta de manera superficial qüestions fonamentals com ara la datació històrica o contextualització dels documents, així com l'existència de còpies o traduccions al català de les cartes. Hem elaborat un quadre on se sintetitzen les dades obtingudes a les cartes zayyānides.
[eng] This TFG analyses from a philological point of view the correspondence between the Zayyānides emirate of Tremissèn (Algeria) and the Catalan-Aragon’s Crown between the 13th and 14th centuries. The aim of the project has been to revise and improve the old edition of M. Alarcón and R. García de Linares (1940), and to adapt it to current philological criteria. We have improved editing by introducing vowels and orthoepic signs. We have observed that the old edition neglects the palaeographic and diplomatic study of Arabic letters and superficially deals with fundamental issues such as the historical dating or contextualization of documents, as well as the existence of copies or translations into Catalan of letters. We have compiled a table where the data obtained in the zayyānid letters are summarized.
Note: Treballs Finals de Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Maria Mercè Viladrich i Grau
URI: http://hdl.handle.net/2445/183089
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Àrabs i Hebreus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edició i estudi diplomàtic de les Cartes Àrabs Zayyānides a la Casa de Barcelona.pdf760.93 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons