Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/183426
Title: Aspectes d'una gramàtica generativa del text o discurs
Author: Rigau, Gemma
Director/Tutor: Marsá, Francisco, 1924-1998
Keywords: Anàlisi del discurs
Gramàtica generativa
Català
Discourse analysis
Generative grammar
Catalan language
Issue Date: 10-Jan-1979
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La lingüística generativa aspira a confegir gramàtiques que donin compte adequadament de la competència lingüística dels parlants, o més exactament, gramàtiques que esdevinguin un model -no pas una rèplica, és clar- del coneixement que de la pròpia llengua tenen els parlants. Ara bé, la competència lingüística dels parlants no es pot entendre com a referida únicament i exclusivament a la producció i a la comprensió de frases, ja que tot parlant està igualment capacitat per produir i entendre infinits discursos o textos coherents de la seva llengua. L'objectiu central del present treball és justament prendre acte d'aquest fet. He volgut mostrar la conveniència i fins la necessitat d'elaborar gramàtiques (per a la descripció i explicació de les llengües naturals, i específicament en el cas del català) que ultrapassin els límits oracionals i centrin la seva atenció en el discurs o text.
URI: http://hdl.handle.net/2445/183426
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Filosofia i Lletres

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRO_TESI.pdf48.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.