Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/183575
Title: L’empadronament com a element constitutiu de drets: una aproximació des de la perspectiva de l’Estat social
Author: Vives Cantero, Genís
Director/Tutor: Moya, David (Moya Malapeira)
Keywords: Censos
Estat del benestar
Serveis socials
Treballs de fi de grau
Census
Welfare state
Human services
Bachelor's theses
Issue Date: Feb-2022
Note: Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutor: Moya, David (Moya Malapeira)
URI: http://hdl.handle.net/2445/183575
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Dret

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Vives_Cantero_Genís.pdf552.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons