Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/183639
Title: L’art en temps de guerra: el cartellisme republicà i feixista durant la guerra civil espanyola
Author: Buxó Farrés, Maria
Director/Tutor: López, Fàtima
Keywords: Història de l'art
Cartells
Guerra Civil Espanyola, 1936-1939
Treballs de fi de grau
Art history
Posters
Spanish Civil War, 1936-1939
Bachelor's theses
Issue Date: 2022
Abstract: L'art en temps de guerra: el cartellisme republicà i feixista durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) és el resultat de l'estudi que hem realitzant per completar el meu treball de fi de grau, on estudiem el cartellisme republicà i feixista durant la Guerra Civil Espanyola, el paper de l'artista i quina funció i l'estil que tenia el cartell durant el conflicte bèl·lic. Tanmateix veurem el context històric, les tècniques utilitzades per la realització de cartells i quina iconografia i temes van decidir mostrar els artistes.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Fàtima López Pérez
URI: http://hdl.handle.net/2445/183639
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG BUXÓ_FARRÉS .pdf6.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons