Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/183661
Title: Perspectives laborals dels doctorats en enginyeries i arquitectura a Catalunya
Author: Olivé, Antoni
Canals Artigas, Miquel
Keywords: Enginyeria industrial
Educació superior
Enginyeria civil
Mercat de treball
Industrial engineering
Higher education
Civil engineering
Labor market
Issue Date: 2021
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La decisió d'emprendre un doctorat no és senzilla. Mentre que la durada i la intensitat de l'esforç necessaris per a assolir-lo es poden determinar raonablement bé, els beneficis professionals que es podrien aconseguir són difícils de conèixer, ja que depenen de les possibilitats d'inserció laboral dels futurs doctors. L'objectiu principal d'aquest article és proporcionar algunes dades sobre les perspectives laborals actuals a Catalunya dels doctorats en les àrees de tecnologies industrials, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i arquitectura, construcció i enginyeria civil. A partir de les enquestes d'inserció laboral dels doctors que fa l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l'article s'endinsa, per a cadascuna de les tres àrees esmentades, en el lloc de treball dels doctors, la necessitat de tenir la titulació de doctor per a accedir-hi i per a fer la feina que hi fan, el grau de satisfacció amb els estudis i amb la feina, i la valoració de la decisió de fer el doctorat que van prendre en el seu moment. Les dades que es presenten poden ser útils per als graduats que estiguin valorant seguir un doctorat en les àrees indicades. També poden interessar als responsables dels programes de doctorat, de cara a decidir l'orientació de la recerca que es duu a terme i el contingut de la formació associada
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2004.01.30
It is part of: Revista de Tecnologia, 2021, num. 9, p. 54-61
URI: http://hdl.handle.net/2445/183661
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2004.01.30
ISSN: 1698-2045
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
720759.pdf282.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons