Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/183750
Title: Arquitectura popular i moviment modern. Estudi de les relacions entre l’avantguarda arquitectònica i l’habitatge tradicional al territorio Mediterrani. Els casos de Fernando García Mercadal, Alfredo Baeschlin i la revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea
Author: Jiménez López, Valentina
Director/Tutor: Molet i Petit, Joan
Keywords: Història de l'art
Arquitectura moderna
Treballs de fi de grau
Art history
Modern architecture
Bachelor's theses
GATEPAC (Grup d'arquitectes)
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] Al segle XX va sorgir a Europa un gran interès per les arquitectures vernaculars. Aquest treball té la intenció de donar a conèixer la relació simbiòtica entre l'arquitectura popular, més concretament l'arquitectura tradicional del Mediterrani, i els arquitectes del Moviment Modern a les primeres dècades del segle XX a Espanya. Per tractar aquest tema s'han escollit les figures de Fernando García Mercadal, Alfredo Baeschlin, els integrants del grup est del GATEPAC— el GATCPAC— i les seves respectives publicacions.
[eng] In the early decades of the 20th century a larger interest in the vernacular architecture emerged in Europe. This essay intends to show the symbiotic relation between the popular architecture of the Mediterranean and the architects of the Modern Movement in Spain. Publications on Mediterranian architecture by Fernando García Mercadal, Alfredo Baeschlin, and the GATCPAC will be at the center of this study
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Joan Molet i Petit
URI: http://hdl.handle.net/2445/183750
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JIMÉNEZLÓPEZ_ VALENTINA.pdf151.57 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons