Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/183794
Title: La protecció del patrimoni artístic català a Olot durant la Guerra Civil espanyola (1936-1940)
Author: Roselló Novella, Clara
Director/Tutor: Garcia Urbano, Iris
Keywords: Història de l'art
Protecció del patrimoni cultural
Guerra Civil Espanyola, 1936-1939
Barcelona (Catalunya)
Olot (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Art history
Protection of cultural property
Spanish Civil War, 1936-1939
Barcelona (Catalonia)
Olot (Catalonia)
Bachelor's theses
Issue Date: Oct-2021
Abstract: El treball està encaminat per la via de la protecció del patrimoni artístic català que es va dur a terme durant la Guerra Civil Espanyola traslladant les obres de l'actual Museu Nacional d'Art de Catalunya a Olot. Concretament, em centro en el nou dipòsit creat a l'església de Sant Esteve de la població olotina i en el taller de restauració que van crear en la casa privada Solà-Morales durant el període bèl·lic. com a primer objectiu, vull recopilar tota la informació existent sobre les dues instal·lacions anteriorment esmentades, siguin a partir de dades breus o petites mencions. I tot això cercant-ho en escrits publicats, com poden ser llibres o articles, i en fonts primàries contemporànies als fets. A més a més, agafar el contingut visual existent, fotografies en gran part, interpretar-les i incloure la meva observació en les parts necessàries per poder completar la informació. Per altra banda, també comentar fets que van ocorre en el mateix període i que van afectar o tenir una conseqüència al tema a tractar. Finalment, intentar transmetre les tasques que van haver de fer els funcionaris i les funcionaries, conjuntament amb voluntaris i voluntàries, per tal que avui dia la nostra generació pugui contemplar les obres artístiques del nostre llegat català. D'aquesta manera, tenir una noció general dels fets que van ocorre, però a la vegada, tenir un coneixement més ampliat del tema a tractar, ja que sembla, a primer cop d'ull, que no s'ha dedicat gaire.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Iris Garcia Urbano
URI: http://hdl.handle.net/2445/183794
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Roselló Novella_Clara.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons