Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/184653
Title: Els espais públics no són de les dones. Estudi de cas comparatiu de barris de significacions socials per part de les noies en els espais públics amb perspectiva de gènere interseccional.
Author: Suñer Castillo, Ruth
Director/Tutor: Formoso Araujo, Climent
Keywords: Espais públics
Dones
Vic (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Public spaces
Women
Vic (Catalonia)
Bachelor's theses
Issue Date: 2022
Abstract: Les dimensions de significats i percepcions varien en funció del gènere, edat i barri al qual vivim, és per això que sota una perspectiva basada en l’urbanisme feminista es posa en manifest les diferents maneres de viure l’espai públic, essent el col·lectiu dona i jove, el que troba més barreres per sentir-se seu els espais comuns. En l’imaginari col·lectiu de la ciutat de Vic, hi ha una barrera imaginària entre dues parts de la ciutat, el Vic nord i el Vic sud, que marca una diferència entre barris, especialment el Remei, amb una estigmatització que s’estén als seus veïns i veïnes. El resultat obtingut de l’estudi de cas, ha captat les percepcions d’inseguretat i vivències a l’espai públic de les participants en els seus respectius barris, a través de la tècnica qualitativa de dos grups focals.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022 , Tutor: Climent Formoso Araujo
URI: http://hdl.handle.net/2445/184653
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Suñer-Ruth-Feb22.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons