Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/184695
Title: El projecte B-MINCOME. Innovació municipal en rendes mínimes garantides i polítiques socials actives
Author: Laín Escandell, Bru
Riutort Isern, Sebastià
Julià Cano, Albert
Keywords: Gestió de la innovació
Renda mínima
Política social
Innovation management
Income maintenance programs
Social policy
Issue Date: 2019
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Abstract: Els darrers anys està emergint, en diferents països i ciutats, un interès més gran per implementar polítiques públiques més efectives per millorar les condicions de vida de la ciutadania en situació de vulnerabilitat. Per dissenyar i implementar aquestes polítiques cal basarse en evidències que facilitin decisions ben informades. Fruit d'aquesta necessitat sorgeix el B-MINCOME, un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat en zones desafavorides de la ciutat, desenvolupat per l'Ajuntament de Barcelona. A diferència d'altres projectes similars basats en transferències monetàries (com a Finlàndia o als Països Baixos), el projecte B-MINCOME consisteix a testar l'eficàcia i l'eficiència de combinar una prestació econòmica (suport municipal d'inclusió) amb polítiques actives d'inclusió sociolaboral a l'àrea de l'Eix Besòs. Per portar a terme l'estudi s'han seleccionat 1.000 llars distribuïdes en diferents grups de tractament, i 1.000 llars com a grup control. El projecte, iniciat a finals del 2017, està previst que duri dos anys i, un cop acabat, es contrastaran els resultats dels diversos grups de tractament amb els del grup control. Les conclusions han d'aportar informació sobre quines són les polítiques més efectives per aconseguir que la població en situació de vulnerabilitat i d'exclusió econòmica millori la seva situació (econòmica, educativa, emocional, anímica, de salut, etcètera) i arribi a cobrir les seves necessitats bàsiques, guanyant en autonomia i reduint la dependència d'altres ajudes.
Note: Reproducció del document publicat a: https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-societat-num-23
It is part of: Barcelona Societat, 2019, vol. 23, p. 147-168
URI: http://hdl.handle.net/2445/184695
ISSN: 1133-6315
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
711672.pdf459.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.