Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/184749
Title: Aprendre a aprendre: una experiència amb la funcionalitat Wiki i l'eina taller del Moodle
Author: Lluch, Laia
Solé Català, Marina
Keywords: Aprenentatge cooperatiu
Educació superior
Administració pública
Team learning approach in education
Higher education
Public administration
Issue Date: Jan-2022
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Estimular i promoure l'aprenentatge autoregulat, el treball autònom i la competència d'aprendre a aprendre és un dels grans reptes de l'educació superior. El feedback entre iguals pot constituir una estratègia que contribueixi a l'autoregulació, però això requereix dissenys pedagògics que permetin als estudiants participar i comprendre com millorar els seus processos d'aprenentatge. En aquest sentit, es considera que l'ús d'estratègies com l'aprenentatge cooperatiu per part del mateix estudiant pot donar suport als processos d'aprenentatge a la llum d'aquests reptes. El propòsit de l'article és presentar dues activitats d'avaluació continuada que es van proposar als estudiants que van cursar l'assignatura Economia Política en un grup del grau de Gestió i Administració Pública (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona) en el curs 2020-2021. Aquestes activitats van ser dissenyades en el marc del projecte I+D "Anàlisi dels efectes de la provisió de feedback suportat per les tecnologies digitals de monitorització sobre les competències transversals" (ref. PID2019-104285GB-I00). Es tractava de crear un entorn d'aprenentatge en què els estudiants haguessin de treballar cooperativament, d'una banda, i donar-se feedback els uns als altres per aconseguir millorar els resultats assolits, de l'altra. En l'article s'introdueix, en primer lloc, un resum d'algunes aportacions teòriques rellevants relacionades amb els beneficis del feedback en les dinàmiques d'aprenentatge. A continuació es dona informació detallada sobre el disseny de l'activitat i sobre les eines tecnològiques utilitzades i els materials de suport que es van elaborar per guiar l'alumnat que va participar en l'experiència. Finalment s'aporten algunes reflexions sobre el desenvolupament i els resultats de l'experiència segons les oportunitats i limitacions trobades durant la seva implementació.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/RIDU2022.14.2
It is part of: RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària, 2022, num. 14, p. 13-23
URI: http://hdl.handle.net/2445/184749
Related resource: https://doi.org/10.1344/RIDU2022.14.2
ISSN: 2013-2298
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
718790.pdf349.91 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons