Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/184808
Title: Dictamen jurídic. Dret de successions. Cas pràctic 22-C
Author: Llorca Jové, Laura
Director/Tutor: Rubio Gimeno, Gemma
Keywords: Dret de successions (Dret romà)
Testaments
Successió testamentària
Substitució hereditària
Llegítima
Treballs de fi de màster
Inheritance and succession (Roman law)
Wills (Roman law)
Testamentary succession
Substitution of heirs
Legitime
Master's theses
Issue Date: 8-Apr-2022
Abstract: En primer lloc, s’exposen de manera concreta els fets més rellevants del supòsit pràctic objecte del present dictamen.A partir dels esdeveniments relatats a continuació, relatius a la successió de la Sra. Inocencia Pérez, es plantegen un seguit de qüestions jurídiques que més endavant es concretaran i seran analitzades detalladament d’acord amb la normativa i jurisprudència aplicable.Posteriorment, s’emetrà un dictamen jurídic a petició de dos dels personatges del cas, la Matilde Pérez i en Pere Abril, partint de la resolució de les controvèrsies plantejades.
Note: Treballs Finals del Màster d'Advocacia, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Rubio Gimeno, Gemma
URI: http://hdl.handle.net/2445/184808
Appears in Collections:Màster Oficial - Advocacia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Llorca_Jové_Laura.pdf632.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons