Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/184852
Title: Unitats estructurals en la construcció de la coherència
Author: Alturo, Núria
Besa Camprubí, Josep
Keywords: Coherència (Lingüística)
Anàlisi del discurs
Cohesion (Linguistics)
Discourse analysis
Issue Date: Jan-2008
Abstract: La multidimensionalitat de la coherència discursiva planteja, entre d’altres problemes, la dificultat d’identificar les unitats d’anàlisi rellevants per al seu estudi, atès que és un fenomen sensible a la pragmàtica, la semàntica i la gramàtica. Aquest treball aborda aquest problema a través de l’anàlisi de cinc textos argumentatius orals que són homogenis pel que fa al gènere (recomanació d’una novel·la) i heterogenis pel que fa a la situació comunicativa, i que tenen una estructura discursiva complexa que integra formes diverses d’establiment de la coherència.
Note: El treball es va presentar el gener de 2008 durant una sessió del Seminari del Grup de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD) de la Universitat de Barcelona.
URI: http://hdl.handle.net/2445/184852
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alturo-Besa2008RFinal2.pdfAlturo i Besa 2008960.31 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons