Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/185086
Title: La pèrdua de paisatge en mosaic i d'eficiència metabòlica agrària a la Regió Metropolitana de Barcelona (1956-2009)
Author: Tello, Enric
Cattaneo, Claudio
Olarieta, José Ramón
Sacristán Adinolfi, Vera
Keywords: Geografia del paisatge
Economia agrària
Gestió dels ecosistemes
Sociologia industrial
Landscape geography
Agricultural economics
Ecosystem management
Industrial sociology
Issue Date: Feb-2022
Publisher: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Abstract: Els conceptes d'infraestructura verda i serveis ecosistèmics han emergit de manera simultània, i estan estretament interrelacionats. Entenem per infraestructura verda el conjunt d'àrees verdes urbanes, hortícoles, agrícoles, forestals i ramaderes que proporcionen un ampli ventall de serveis ecosistèmics a la ciutadania (MEA, 2005; Baró et al., 2016; Depietri et al., 206; Potschin-Young et al., 2018): de proveïment, de regulació i culturals o recreatius, que, al seu torn, requereixen el bon estat ecològic d'unes estructures biofísiques que els generen (i que se solen anomenar serveis ecosistèmics de suport) (...)
Note: Reproducció del document publicat a: https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2022/03/PAPERS_64_ART-7.pdf
It is part of: Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, 2022, vol. 64, num. Febrer, p. 88-104
URI: http://hdl.handle.net/2445/185086
ISSN: 1888-3621
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
716787.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.