Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/186176
Title: Abordatge infermer adreçat a la qualitat de vida i salut mental a les persones amb endometriosi
Author: Mena Mestre, Cèlia
Director/Tutor: Frías Torres, Cindy
Keywords: Endometriosi
Qualitat de vida
Treballs de fi de grau
Tractament del dolor
Salut mental
Infermeria
Endometriosis
Quality of life
Bachelor's theses
Pain treatment
Mental health
Nursing
Issue Date: 30-May-2022
Abstract: Introducció: L’endometriosi és una malaltia ginecològica que es defineix per la presència de teixit endometrial fora de l’úter. Afecta a una de cada deu persones menstruants a tot el món i els símptomes predominants són dolor pelvià crònic, infertilitat i fatiga. El diagnòstic pot trigar entre 8-12 anys a donar-se, ja que les persones que ho pateixen normalitzen la dismenorrea i no consulten. Actualment es desconeix l’etiologia i el tractament és centra en la teràpia hormonal o intervenció quirúrgica de les zones afectades. El dolor pelvià crònic és el factor que predisposa a patir alteracions en la salut mental i disminuir la qualitat de vida de les persones amb endometriosi. Objectius: Analitzar l’efectivitat de les intervencions infermeres en la millora de la qualitat de vida i salut mental de les persones amb endometriosi. Metodologia: Revisió bibliogràfica a les bases de dades Pubmed, Google Scholar i Scopus. Resultats: 8 resultats que corresponen a articles originals i revisions bibliogràfiques. Discussió: Hi ha evidència científica que afirma l’afectació negativa de la salut mental i qualitat de vida en les pacients amb endometriosi i presència de dolor pelvià crònic. S’ha observat, que la implementació d’intervencions infermeres centrades en l’educació d’estils de vida saludable amb activitats formatives en dieta, exercici físic i gestió de l’estrès i angoixa, permet a les pacients amb endometriosi recuperar qualitat de vida i reduir els nivells d’ansietat i depressió. Aquests programes de salut permeten al pacient a prendre autocures específiques i afrontar amb major control l’endometriosi. Conclusió: El dolor pelvià crònic és el factor principal en la disminució de la qualitat de vida i benestar psicològic de les dones amb endometriosi. La disciplina infermera pren un rol rellevant en l’abordatge de l’atenció individualitzada de les pacients, i permet que dominin les activitats d’autocura més adients pel maneig diari. A través de l’aplicació d’estratègies infermeres s’observa una millora de la qualitat de vida i salut mental, fet que procura un bon afrontament de la patologia crònica durant tot el transcurs vital.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Cindy Frías Torres
URI: http://hdl.handle.net/2445/186176
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Mena_Mestre_Cèlia.pdf311.93 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons