Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/186583
Title: Una lectura de les «Regles introductòries a la pràctica de l'Art demostrativa» de Ramon Llull
Author: Sari, Simone
Keywords: Lul·lisme
Divulgació científica
Lullism
Science news
Issue Date: 1-Apr-2022
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Abstract: Una part no menyspreable de les poesies de Ramon Llull va ser escrita per a afavorir la memorització dels fonaments conceptuals i operatius de l'Art. L'Art és una eina intel·lectual complexa i el seu creador era partidari de l'obscuritat didàctica. L'esforç que demana a l'usuari, d'altra banda, és indissociable de la pràctica de la primera intenció, que és conèixer i estimar Déu. És per això que les poesies creades per a aprendre l'Art i practicar-la poden semblar, a primera vista, un bon exemple de trobar clus. La lectura que es proposa en aquest article intenta fer més lleu l'accés a les Regles, pensades per facilitar la pràctica de l'Art demostrativa, el manual d'ús central de l'Art lul·liana primerenca. Són dues obres estretament lligades que revelen l'interès lul·lià per la difusió del seu pensament científic en l'àmbit vernacle.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.7203/Caplletra.72.22968
It is part of: Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2022, num. 72, p. 229-254
URI: http://hdl.handle.net/2445/186583
Related resource: https://doi.org/10.7203/Caplletra.72.22968
ISSN: 0214-8188
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
722624.pdf259.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.