Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/186607
Title: Recensió de Javier Giralt Latorre / Francho Nagore Laín (ed.) (2020): Aragonés y catalán en la historia lingüística de Aragón. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Author: Gargallo Gil, José Enrique
Keywords: Aragonès (Dialecte)
Llengües en contacte
Península Ibèrica
Ressenyes (Documents)
Aragonese dialect
Languages in contact
Iberian Peninsula
Reviews (Documents)
Issue Date: 15-Feb-2022
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Dins del marc dels cursos extraordinaris d'estiu de la Universitat de Saragossa amb seu a Jaca, l'edició del juliol de 2019 va consagrar un dels seus cursos a les dues realitats lingüístiques minoritàries i pròpies d'Aragó que són l'aragonès i el català, tal com reflecteix el ltítol general de llibre resultant i el de les diverses contribucions que aquest llibre aplega, i que editen dos professors ben coneguts de la Universitat de Saragossa: Javier Giralt Latorre i Francho Nagore Laín.
Note: Reproducció del document publicat a: https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000313/00000007.pdf
It is part of: Estudis Romànics, 2022, vol. 44, p. 485-487
URI: http://hdl.handle.net/2445/186607
ISSN: 0211-8572
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
719954.pdf174.73 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons