Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/186680
Title: Recensió de Lene Schøsler, Juhani Härmä, Jan Lindschouw Actes du XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Copenhague, 1-6 juillet 2019). Strasbourg: Société de Linguistique Romane /Éditions de Linguistique et de Philologie, 2021.
Author: Gargallo Gil, José Enrique
Keywords: Lingüística
Filologia romànica
Llengües romàniques
Copenhaguen (Dinamarca)
Congressos
Ressenyes (Documents)
Linguistics
Romance philology
Romance languages
Copenhagen (Denmark)
Congresses
Reviews (Documents)
Société de Linguistique Romane
Issue Date: 15-Feb-2022
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Amb la regularitat habitual -cada tres anys- dels congressos internacionals de lingüística i filologia romàniques que organitza la Société de Linguistique Romane, es va celebrar, a continuació del de Roma (XXVIII, juliol de 2016), un nou congrés, aquest cop fora de l'espai romànic: a Copenhaguen (XXIX, juliol de 2019). Aquesta seu 'exterior' respecte de la Romània explica la tria d'un parell de línies temàtiques relacionades (1) amb la situació lingüística de l'àmbit nòrdic o escandinau i (2) amb la romanística conreada en aquesta àrea nord-continental.
Note: Reproducció del document publicat a: https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000313/00000023.pdf
It is part of: Estudis Romànics, 2022, vol. 44, p. 542-547
URI: http://hdl.handle.net/2445/186680
ISSN: 0211-8572
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
719956.pdf274.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons