Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/186692
Title: De Jeroni Rosselló a Salvador Galmés, passant per Mateu Obrador. Un segle de publicacions lul·lianes a Mallorca (1859-1950)
Author: Santanach, Joan, 1973-
Keywords: Edició acadèmica
Mallorca (Illes Balears)
Scholarly publishing
Majorca (Balearic Islands)
Issue Date: 2018
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La història de les edicions modernes de textos de Ramon Llull s'inicia a Mallorca l'any 1859, quan Jeroni Rosselló va publicar-ne una primera i extensa antologia, les Obras poéticas. L'objectiu de Rosselló era, en bona part, reivindicar la figura literària de Llull i convertir-lo en model per als escriptors contemporanis. Ell mateix va iniciar la publicació d'altres obres lul·lianes en fascicles. Va ser amb l'objectiu de completar la seva tasca que es va constituir la Comissió Editora Lul·liana, presidida per Antoni M. Alcover. Els primers volums de l'edició de les Obres Originals de Ramon Llull (19061950), molt més fonamentats filològicament que les edicions anteriors, van aparèixer sota la responsabilitat de Mateu Obrador. Més endavant se'n va fer càrrec Salvador Galmés, que va continuar-ne la publicació fins i tot després de la desaparició de la mateixa Comissió Editora.
The history of modern editions of Ramon Llull's works begins in Majorca in 1859, when Jeroni Rosselló published an extensive initial anthology, entitled Obras poéticas. Rosselló's aim was largely to vindicate the literary figure of Llull and present it as a model for contemporary writers. He was also responsible for beginning publication of other work by Llull in instalments. It was for the purpose of fulfilling this task that the Comissió Editora Lul·liana, presided by Antoni M. Alcover, was set up. The first volumes of the edition of the Obres Originals of Ramon Llull (1906-1950), which were much more important from a philological point of view than the earlier publications, appeared under the direction of Mateu Obrador. Later, Salvador Galmés took over, and he continued the work even after the dissolution of the Comissió Editora.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2500.01.242
It is part of: Estudis Romànics, 2018, vol. 40, p. 193-214
URI: http://hdl.handle.net/2445/186692
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2500.01.242
ISSN: 0211-8572
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
687343.pdf134.3 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons