Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/186816
Title: Implicacions de les noves pràctiques de publicació en mitjans digitals per a la creació de relats digitals personals
Author: Fuertes i Alpiste, Marc
Molas Castells, Núria
Quintana, Jordi
Herreros Navarro, M.
Keywords: Audiència (Mitjans de comunicació de massa)
Aprenentatge cooperatiu
Xarxes socials en línia
Mass media audiences
Team learning approach in education
Online social networks
Issue Date: 16-Jun-2022
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Objectius: en aquest article s'estudien les pràctiques narratives informals i quotidianes d'adolescents i joves. Es pretén identificar on i com publiquen històries i quins continguts publiquen, i veure com aquestes pràctiques es podrien aprofitar en activitats educatives formals de creació de relats digitals personals (RDP). Metodologia: per tal d'assolir els objectius de la investigació, s'ha dut a terme un estudi d'enquesta, de tipus quantitatiu i descriptiu, amb una mostra de 378 estudiants de dotze a vint-i-dos anys de Catalunya i d'Andalusia. Resultats: els resultats han permès identificar els perfils dels participants com a publicadors i s'han detectat quatre implicacions per a les activitats amb RDP: 1) el telèfon mòbil intel·ligent és el dispositiu predominant, 2) la mobilitat i la ubiqüitat del dispositiu poden impregnar les pràctiques amb RDP, 3) la identificació de noves possibilitats de composició dels relats, afegint altres capes de significació i 4) aquestes noves publicacions poden ajudar en la selecció de temes dels RDP.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/BiD2022.48.09
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2022, num. 48
URI: http://hdl.handle.net/2445/186816
Related resource: https://doi.org/10.1344/BiD2022.48.09
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
723827.pdf318.67 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons