Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187244
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTorres Carceller, Andrés-
dc.contributor.authorValdueza Queraltó, Àngel-
dc.date.accessioned2022-07-04T12:31:04Z-
dc.date.available2022-07-04T12:31:04Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/187244-
dc.descriptionTreballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Andrés Torres Carcellerca
dc.description.abstract[cat] L'atenció de l'alumnat amb discapacitat auditiva està present en el dia a dia de la gran majoria de mestres de Catalunya, ja que es calcula que el 5% de la població mundial pateix aquesta discapacitat. És per això que en aquest Treball Final de Grau s’ha dut a terme una investigació en la qual volem conèixer l'opinió dels professionals i famílies sobre el nivell d'inclusió de l'alumnat amb discapacitat auditiva en quatre centres d'agrupament per a nens sords; tenint en compte que la inclusió engloba la relació amb la resta de companys, la relació amb el professorat i amb la resta d'organismes i els recursos disponibles. També s'ha pogut conèixer quines són les principals dificultats que presenten aquest tipus d'alumnat a l'hora de comunicar-se, relacionar se i enfrontar-se al món. Un cop analitzats els resultats obtinguts en la investigació en els quatre centres, s'ha pogut observar que l'alumnat amb discapacitat auditiva està ben inclòs en el sistema educatiu, però hi ha certes mancances produïdes per la falta de recursos personals i materials. Pel que fa a les principals dificultats que presenten aquests alumnes, cal destacar que tenen més dificultats pel que fa al desenvolupament del llenguatge que no en el desenvolupament cognitiu i en el desenvolupament socioafectiu.ca
dc.description.abstract[eng] The attention of students with hearing impairments is present in the daily lives of most teachers in Catalonia, as it is estimated that 5% of the world's population suffers from this disability. That is why in this Final Degree Project you will find the research where we wanted to know the opinion of professionals and families about how included the students with hearing impairments are in four grouping centres for children; considering that inclusion encompasses the relationship with other colleagues with teachers and other organizations and the resources available. It has also been possible to find out the main difficulties that this kind of student has when it comes to communicating, relating, and facing the world. After analysing the results obtained in the research of the four centres, it was observed that students with hearing impairments are well included in the education system, but there are certain shortcomings caused by the lack of personal and material resources. Regarding the main difficulties presented by this type of student, it should be noted that they have more shortcomings in terms of language development than in cognitive development and socio-affective development.ca
dc.format.extent50 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Valdueza Queraltó, Àngel, 2022-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.sourceTreballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària-
dc.subject.classificationEducació primària-
dc.subject.classificationIntegració escolar-
dc.subject.classificationInfants sords-
dc.subject.classificationTreballs de fi de grau-
dc.subject.classificationCatalunya-
dc.subject.otherPrimary education-
dc.subject.otherSchool integration-
dc.subject.otherDeaf children-
dc.subject.otherBachelor's theses-
dc.subject.otherCatalonia-
dc.titleNivell d’inclusió d’alumnat amb discapacitat auditiva a Catalunya en centres ordinaris d’agrupament per a sords a educació primàriaca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_àngel_valdueza_queraltó.pdf599.59 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons