Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187526
Title: Intervenció comunitària en adolescents d’Esplugues de Llobregat respecte l’alimentació saludable i els Trastorns de Conducta Alimentària: “existeix la dieta ideal?”
Author: Culleré Cabrol, Blanca
Guamis Sol, Lola
Director/Tutor: Solà Pola, Montserrat
Keywords: Trastorns de la conducta alimentària
Adolescents
Treballs de fi de grau
Hàbits alimentaris
Educació sanitària
Eating disorders
Teenagers
Bachelor's theses
Food habits
Health education
Issue Date: Jul-2022
Abstract: Introducció: Aquest treball final de grau consisteix en el procés de creació i aplicació d’una intervenció infermera en dos Instituts d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) d’Esplugues de Llobregat. Ha estat dissenyat d’acord amb les necessitats detectades per part dels professionals de salut i adaptat a les diferents característiques dels adolescents de la zona. Els dos grans eixos de la intervenció han estat l’alimentació saludable i els Trastorns de Conducta Alimentària (TCA). S’ha dut a terme mitjançant la modalitat d’Aprenentatge i Servei (ApS) dins del marc del Programa Salut i Escola (PSiE). Objectiu: Dissenyar i aplicar una intervenció educativa adreçada als adolescents de 3r i 4t d’ESO de l’Escola Utmar i l’Institut Joanot Martorell d’Esplugues de Llobregat, basada en la promoció d’hàbits d’alimentació saludable i en el desenvolupament de capacitats i recursos personals en referència als TCA. Metodologia: S’elabora una intervenció educativa seguint el model de planificació d’Educació per la Salut (EpS), el qual s’aplicarà en l’àmbit escolar i en horari lectiu, a través d’una sessió de dues hores per cada grup classe. Avaluació: Es detecta una manca d’instruments per avaluar la intervenció, però, tot i aquest dèficit, s’assoleixen, en gran mesura, els objectius específics plantejats.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Montserrat Solà Pola
URI: http://hdl.handle.net/2445/187526
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Cullere_Cabrol_Blanca.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons