Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187902
Title: Les alternatives al sistema residencial per a gent gran: Un estudi de cas dels 15 municipis amb ABSS pròpia del Baix Llobregat
Author: Viol Garcia, Álvaro
Director/Tutor: Pano Puey, Esther
Keywords: Assistència a les persones grans
Residències de persones grans
Municipis
Baix Llobregat (Catalunya)
Treballs de fi de màster
Old age assistance
Old age homes
Municipal corporations
Baix Llobregat (Catalonia)
Master's theses
Issue Date: 30-Jun-2022
Abstract: Quan pensem com a ciutadans en les persones grans i en l’envelliment, ens poden venir al cap amb facilitat idees com ara dependència, aïllament, discapacitat, mort, solitud, decadència o, fins i tot, tot allò viscut durant la pandèmia de COVID19. També ens pot venir a la ment el canvi que ha sofert la pròpia idea de gent gran en les darreres dècades i de com esperem que pugui ser la nostra vellesa. Més enllà d’això, a nivell particular, podem pensar en aquelles persones grans que tenim o hem tingut al nostre voltant i en quines condicions socials, familiars o sanitàries viuen o han viscut la vellesa o el fer-se gran. La justificació de fer un treball sobre serveis de cura per a gent gran prové de 3 elements principals; l’envelliment de la població, l’afectació de la COVID19 als centres residencials per a gent gran i els canvis en el perfil de gent gran. En primer lloc, segons dades d’Eurostat, només entre 2011 i 2021, la proporció de persones de més de 65 anys ha augmentat un 3% al conjunt de la Unió Europea1. A nivell espanyol, les persones de 65 anys i més, han passat de ser el 13,75% a l’any 1991 a ser el 19,77% a l’any 2021; una diferència de 6,02 punts percentuals.
Note: Treballs Finals del Màster de Gestió Pública Avançada, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutor: Pano Puey, Esther
URI: http://hdl.handle.net/2445/187902
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió Pública Avançada

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Viol_Garcia_Alvaro.pdf10.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons