Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/188167
Title: Rosanna CANTAVELLA (ed.), El Facet. Una ars amandi medieval. Edició i estudi, València / Barcelona, Institut interuniversitari de Filologia valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013
Author: Puig Rodríguez-Escalona, Mercè
Keywords: Seducció
Traduccions
Català antic
Ressenyes (Documents)
Seduction
Translations
Old catalan
Facetus “Moribus et vita”
Cantavella, Rosanna. El Facet. Una ars amandi medieval. Edició i estudi
Reviews (Documents)
Issue Date: 30-Jun-2015
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.3989/aem.2015.v45.i1
It is part of: Anuario de Estudios Medievales, 2015, vol. 45, num. 1, p. 547-549
URI: http://hdl.handle.net/2445/188167
Related resource: https://doi.org/10.3989/aem.2015.v45.i1
ISSN: 0066-5061
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
648470.pdf67.18 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons