Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/188563
Title: Viabilitat jurídica de l’autonomia lleonesa
Author: Mota Arjona, Daniel
Director/Tutor: Moya, David (Moya Malapeira)
Keywords: Lleó (Castella i Lleó)
El Bierzo (Castella i Lleó)
Constitucions
Comunitats autònomes
Dret constitucional
Treballs de fi de grau
León (Castilla y León)
El Bierzo (Castilla y León)
Constitutions
Autonomous communities
Constitutional law
Bachelor's theses
Issue Date: 31-Aug-2022
Abstract: El mapa de les Comunitats Autònomes d’Espanya roman intacte des dels anys vuitanta, època en que es va culminar el procés autonòmic iniciat a la Transició. No obstant, a algunes Comunitats Autònomes podem trobar opinions contràries a la vigent configuració territorial. El cas potser més conegut d’aquests “moviments autonomistes” és el lleonesisme, que reivindica l’escissió de les províncies de Lleó, Zamora i Salamanca de l’actual Castella i Lleó per tal de crear una nova Comunitat Autònoma. El present treball analitza emprant els precedents del dret comparat, i sobretot el dret nacional vigent, quin és el procés legal i constitucional que caldria seguir per a que Lleó es constituís com una nova Comunitat Autònoma, i quines conseqüències tindria això per la Comunitat Autònoma escindida i per la Comunitat Autònoma originària. No obstant, aquest treball es tracta d’una aproximació teòrica i jurídica que té en compte tots “els obstacles” de la iniciativa: La novetat d’iniciar un procés d’aquestes característiques, la possible inconstitucionalitat de certes vies del procés, la falta d’interès a nivell estatal, la dificultat per assolir totes les majories requerides per constituir la nova Comunitat o la diversitat d’identitats que composa el territori del que es coneix com a Regió Lleonesa en són els principals exemples.
Note: Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutor: Moya, David (Moya Malapeira)
URI: http://hdl.handle.net/2445/188563
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Dret

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Mota_Arjona_Daniel.pdf518.76 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons