CHARM-EU (CHallenge-driver, Accessible, Research-based, Mobile. European University) Community home page

Logo

CHARM-EU (CHallenge-driver, Accessible, Research-based, Mobile. European University). Aliança universitària europea, cofinançada pel Programa Erasmus+, formada per la Universitat de Barcelona (coordinadora), el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Loránd Eötvös de Budapest. A la CHARM-EU treballem junts per crear un nou model universitari que esdevingui un exemple mundial de bones pràctiques per millorar la qualitat, la competitivitat internacional i l’atractiu de l’educació superior europea.

Browse