Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18944
Title: BIB21. Cap a un nou model de biblioteques al servei de les universitats públiques de Catalunya
Author: Martínez Trujillo, Dídac
López Vivancos, Marta
Balagué, Núria
Casaldàliga Riera, Anna
Keywords: Espai Europeu d'Educació Superior
Universitats públiques
Biblioteques universitàries
Planificació bibliotecària
Planificació estratègica
Catalunya
European Space for Higher Education
Public universities and colleges
Academic libraries
Library planning
Strategic planning
Catalonia
Issue Date: 2008
Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Els canvis que s'estan produint a les universitats provocats per l'adaptació dels estudis a l'anomenat Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que ha de fer-se realitat l'any 2010, representen també un gran repte per a les biblioteques universitàries, que estan treballant per adaptar els seus recursos i serveis a les noves exigències de l'educació superior. Les biblioteques han establert models organitzatius i de col·laboració que, en un entorn marcat per l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i pel fenomen de l'èxit de cercadors com Google, han de permetre superar amb èxit reptes com ara el suport al desenvolupament dels nous plans d'estudi dissenyats per competències tot potenciant i introduint la formació dels usuaris en l'adquisició d'habilitats informacionals; el disseny de sistemes d'informació robustos que donin suport a la producció científica i acadèmica dels investigadors i dels professors i li aportin valor, mitjançant dipòsits oberts d'informació i de documentació; la personalització dels serveis o l'adaptació dels espais a un model educatiu centrat en l'aprenentatge actiu de l'estudiant. Aquest article resumeix les principals actuacions i reptes de futur que recull amb detall l'informe encarregat per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) als directors de les biblioteques, en el marc de l'elaboració del futur llibre blanc de les universitats.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/103189/224438
It is part of: Item, 2008, num. 48, p. 64-71
URI: http://hdl.handle.net/2445/18944
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
566135.pdf537.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.