Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18945
Title: Clàssics anònims de la literatura catalana: primer esborrany per a una llista de títols uniformes
Author: Estivill Rius, Assumpció
Gascón García, Jesús
Keywords: Literatura
Catalogació de títols uniformes
Català
Literature
Uniform titles (Cataloging)
Catalan language
Issue Date: 1995
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Llista de títols uniformes d'obres clássiques anónimes de la literatura catalana deis segles XII-XVII i de les referéncies a aquests títols. En cada una de les 266 entrades s'hi ¡nclou -quan es pertinent- la informado següent: títol uniforme, segle d'escriptura, bibliografía, comentan sobre l'obra, biblioteca o dipósit (si només se'n conserva un manuscrit), títols variants i tftols de versions en altres llengües. La confecció de la llista s'emmarca dins dels treball d'actualització de l'obra Anonymous classics i, per ser efectiva, haurá de ser aprovada -amb les modificacions que es creguin oportunes- per la Biblioteca de Catalunya.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22462
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1995, núm. 16, p. 88-136
URI: http://hdl.handle.net/2445/18945
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141027.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.