Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18947
Title: La propietat intel·lectual dels resultats de la recerca en l'àmbit universitari
Author: Borrego, Àngel (Borrego Huerta)
Keywords: Propietat intel·lectual
Drets d'autor
Biblioteques universitàries
Recerca
Accés obert
Intellectual property
Copyright
Academic libraries
Research
Open access publishing
Issue Date: 2004
Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: S'hi analitza el procés de transmissió dels drets de propietat intel·lectual dels resultats de la recerca universitària. Habitualment les universitats renuncien als seus possibles drets en benefici dels autors que, sovint, quan publiquen un article en una publicació periòdica, assignen els drets a l'editor de la revista. Finalment, aquest ven el producte, en forma de subscripció a les seves publicacions, a les universitats, on s'havia originat el procés. La crisi motivada per l¿augment dels preus de subscripció a les publicacions periòdiques, unida a les limitacions que el procés de transmissió dels drets de propietat intel·lectual imposa en l¿accés a la informació científica, bàsic per als científics, ja que la difusió dels seus treballs és a la base de la seva promoció, són l¿origen del moviment de lliure accés (open access). Aquesta iniciativa intenta retornar al món acadèmic el control dels processos de comunicació i distribució de la informació científica. Finalment, el creixement de la informació electrònica disponible ha provocat que les biblioteques deixin d¿adquirir exemplars impresos de les publicacions per a disposar d¿accés remot als continguts d¿aquestes publicacions en format electrònic. Aquest canvi implica que les biblioteques han de fer front a una sèrie de qüestions de caràcter legal a l'hora d¿adquirir les llicència d¿ús d¿aquests recursos digitals.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22627/39379
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2004, núm. 38, p. 81-94
URI: http://hdl.handle.net/2445/18947
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524427.pdf84.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.