Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/189471
Title: Objectius de desenvolupament sostenible: Anàlisi bibliomètrica de la producció científica a Dialnet.
Author: Pinteño Cobos, Maite
Director/Tutor: Vállez Letrado, Mari
Keywords: Bibliometria
Dades de recerca
Treballs de fi de grau
Bibliometrics
Research data
Bachelor's thesis
Issue Date: 28-Sep-2022
Abstract: El present treball de fi de grau documenta un procés d’experimentació i aprenentatge plantejat tot prenent com a punt de partida el model d’elaboració d’un article científic l’objectiu del qual sigui una anàlisi bibliomètrica. Sota aquesta premissa, hi ha la consciència que es tracta d’un plantejament poc usual pel que fa treballs de fi de grau, i que el valor del treball rau en el descobriment d’eines i metodologies més que en la pròpia anàlisi bibliomètrica, la qual serveix de fil conductor per poder explicar recursos i opcions a l’hora de prendre decisions sobre l’orientació de la recerca.
Note: Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Mari Vállez Letrado
URI: http://hdl.handle.net/2445/189471
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Informació i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Pinteño_Cobos_Maite-2021-final.pdf5.85 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons