Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/189532
Title: Tractaments immunomoduladors aplicats en les berrugues plantars: revisió bibliogràfica
Author: Teixidor Rodriguez, Berta
Director/Tutor: Uribe Agüera, Francisca
Keywords: Papil·lomavirus
Malalties del peu
Treballs de fi de grau
Immunoteràpia
Ressenyes sistemàtiques (Investigació mèdica)
Papillomaviruses
Foot diseases
Bachelor's theses
Immunotheraphy
Systematic reviews (Medical research)
Issue Date: Sep-2022
Abstract: Les berrugues són proliferacions cutànies benignes causades pel virus del papil·loma humà (VPH). Quan es troben localitzades en la planta del peu s’anomenen berrugues plantars. Existeixen múltiples tractaments, però no sempre acaben eliminant per complet les cèl·lules epidèrmiques infectades per aquest virus. Els tractaments immunomoduladors es tracten d’una teràpia simple, segura i rendible amb efectes secundaris mínims i baixa recurrència que actuen augmentant o disminuint el sistema immunitari. Els objectius d’aquest treball són analitzar els diferents tractaments immunomoduladors sobre les berrugues plantars i, valorar l'eficàcia d’aquest tipus de teràpia. S’ha realitzat una cerca bibliogràfica dels articles publicats a Medline, seleccionant tots aquells que mencionen tractaments immunomoduladors aplicats en les berrugues plantars. S’ha exclòs els que no diferencien les berrugues plantars d’altres tipus de berrugues, aquells que presenten altres patologies afegides i tots els que utilitzen tractaments combinats. Dels 19 articles escollits, 11 són sobre immunoteràpia, 6 de Bleomicina, 1 d’Imiquimod i un altre d’interferó. Entre els diferents tractaments immunomoduladors, no es pot concloure quin d’ells és el millor, ja que els valors que s’han obtingut han estat molt diversos. Això no obstant, es pot corroborar que els tractaments immunomoduladors són eficaços per al tractament de les berrugues plantars i, per tant, podria ser un bon tractament d’elecció, malgrat que la majoria provoquen dolor durant la seva administració.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2021-2022, Tutora: Francisca Uribe Agüera
URI: http://hdl.handle.net/2445/189532
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Teixidor_ Rodriguez_Berta.pdf486.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons