Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/189611
Title: El sistema Foot Core
Author: Tarradas Soler, Maria
Director/Tutor: Costa Balanzat, Neus
Keywords: Músculs
Peu
Treballs de fi de grau
Fisioteràpia
Muscles
Foot
Bachelor's theses
Physical therapy
Issue Date: Oct-2022
Abstract: Introducció: El peu és una estructura molt complexa i per complir les seves funcions necessita controlar l’arc longitudinal medial, dominat per la musculatura intrínseca del peu i la musculatura extrínseca del peu. La musculatura intrínseca del peu forma part del sistema Foot Core i el seu enfortiment proporciona molts avantatges a nivell postural i dinàmic. Objectius: Definir les estructures que formen part del sistema Foot Core i la seva funció, descriure els avantatges del treball del sistema Foot Core i, finalment, dissenyar una taula d’exercicis pel treball específic del Foot Core. Materials i mètodes: Els articles es van obtenir a partir de les bases de dades PubMed i Scopus i de referències del registres seleccionats, des del 17 d’octubre fins al 10 de novembre de 2021. Resultats: El subsistema actiu, el passiu i el neural formen part del sistema Foot Core, i aquest és l’encarregat de controlar l’arc longitudinal medial, proporcionar estabilitat i control postural i dinàmic i contribuir en l’absorció i generació d’energia. Els avantatges del seu treball són una disminució del navicular drop, millora del Foot Posture Index, augment de l’estabilitat i equilibri dinàmic i millora de la capacitat d’absorció dels xocs. Els quatre exercicis més utilitzats per treballar la musculatura intrínseca del peu són el Short Foot, el First Toe Extension, el Second to Fifth Toe Extension i el Toes Spread Out. Conclusions: El sistema Foot Core integra els subsistemes actiu, passiu i neural i s’encarrega de mantenir el funcionament normal del peu. El seu treball específic millora la posició, estabilitat i biomecànica del peu, evitant o rehabilitant lesions per ús excessiu de l’extremitat inferior. El programa d’exercicis dissenyat es realitza 3 dies/setmana, amb 3 sèries de 10 repeticions per cada peu, una contracció mantinguda durant 5 segons i un descans entre sèries de 30 segons.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2021-2022, Tutor: Neus Costa Balanzat
URI: http://hdl.handle.net/2445/189611
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Tarradas_Soler_Maria.pdf844.54 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons